Teisinės paslaugos


Įmonių teisė

Įmonių steigimas

UAB „MAGISTRATUS“ steigia įvairių teisinių formų juridinius asmenis:

Uždarąsias akcines bendroves (UAB)

Klientas turi pateikti šiuos duomenis:

 • steigiamos UAB pavadinimas;
 • steigėjų (akcininkų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Tuo atveju, jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus duomenys, įstatai);
 • steigiamos UAB direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
 • tikslus steigiamos UAB buveinės adresas. Jei savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas, jei savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jei patalpos yra įkeistos bankui – banko sutikimas, jei UAB buveinė bus registruojama vienam iš steigėjų nuosavybės teise priklausančiose patalpose, savininko sutikimas nėra reikalingas;
 • informacija, kokiu santykiu bus valdomos akcijos;
 • informacija apie įstatinio kapitalo dydį (minimalus UAB įstatinio kapitalo dydis – 10 000 Lt);
 • nominali akcijų vertė.


Mūsų teikiamos paslaugos:

 • konsultacijos UAB steigimo klausimais;
 • Kliento pageidaujamo pavadinimo rezervavimas Juridinių asmenų registre;
 • UAB steigimo dokumentų parengimas;
 • steigiamos UAB kaupiamosios sąskaitos atidarymas Kliento pasirinktame banke;
 • steigimo dokumentų suderinimas su notarais;
 • atstovavimas notaro biure bei Juridinių asmenų registre;
 • vertybinių popierių apskaitos dokumentų parengimas.


Kliento atliekami veiksmai :

 • steigiamos UAB įstatinio kapitalo suformavimas;
 • iš anksto suderintu laiku atvykti į notaro biurą pasirašyti UAB steigimo dokumentus.


UAB steigimo procedūra užtrunka nuo 5 iki 7 dienų.


Papildomai teikiame šias paslaugos:

 • UAB steigimo dokumentų parengimas ir išsamios UAB steigimo procedūros instrukcijos pateikimas, jeigu Klientas nori steigti UAB savarankiškai;
 • įdarbinimo dokumentų parengimas;
 • įregistravimas mokesčių mokėtojų registre;
 • įregistravimas PVM mokėtojų registre;
 • antspaudo pagaminimas.

Akcines bendroves (AB)

Klientas turi pateikti šiuos duomenis:

 • steigiamos AB pavadinimas;
 • steigėjų (akcininkų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Tuo atveju, jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus duomenys, įstatai);
 • steigiamos AB direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
 • tikslus steigiamos AB buveinės adresas. Jei savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas, jei savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jei patalpos yra įkeistos bankui – banko sutikimas, jei AB buveinė bus registruojama vienam iš steigėjų nuosavybės teise priklausančiose patalpose, savininko sutikimas nėra reikalingas;
 • informacija, kokiu santykiu bus valdomos akcijos;
 • informacija, kokia ūkine-komercine veikla užsiims AB;
 • informacija apie numatomus valdymo organus (direktorius, stebėtojų taryba, valdyba);
 • informacija apie įstatinio kapitalo dydį (minimalus AB įstatinio kapitalo dydis – 150 000 Lt);
 • nominali akcijų vertė.


Mūsų teikiamos paslaugos:

 • konsultacijos AB steigimo klausimais;
 • Kliento pageidaujamo pavadinimo rezervavimas Juridinių asmenų registre;
 • AB steigimo dokumentų parengimas;
 • atstovavimas notaro biure bei Juridinių asmenų registre;

Kliento atliekami veiksmai :

 • atidaryti steigiamos AB kaupiamąją sąskaitą pasirinktame banke ir suformuoti steigiamos AB įstatinį kapitalą;
 • iš anksto suderintu laiku atvykti į notaro biurą pasirašyti AB steigimo dokumentus.

AB steigimo procedūra užtrunka nuo 7 iki 10 dienų.

Papildomai teikiame šias paslaugos:

 • įdarbinimo dokumentų parengimas;
 • įregistravimas mokesčių mokėtojų registre;
 • įregistravimas PVM mokėtojų registre;
 • antspaudo pagaminimas.

Žemės ūkio bendroves (ŽŪB)

Klientas turi pateikti šiuos duomenis:

 • steigiamos ŽŪB pavadinimas;
 • steigėjų  duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Tuo atveju, jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus duomenys, įstatai);
 • steigiamos ŽŪB pirmininko ir revizoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
 • steigiamos ŽŪB narių ir pajininkų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
 • tikslus steigiamos ŽŪB buveinės adresas. Jei savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas, jei savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jei patalpos yra įkeistos bankui – banko sutikimas, jei ŽŪB buveinė bus registruojama vienam iš steigėjų nuosavybės teise priklausančiose patalpose, savininko sutikimas nėra reikalingas;
 • informacija apie minimalaus pajinio įnašo dydį;


Mūsų teikiamos paslaugos:

 • konsultacijos ŽŪB steigimo klausimais;
 • Kliento pageidaujamo pavadinimo rezervavimas Juridinių asmenų registre;
 • ŽŪB steigimo dokumentų parengimas;
 • steigiamos ŽŪB kaupiamosios sąskaitos atidarymas Kliento pasirinktame banke;
 • steigimo dokumentų suderinimas su notarais;
 • atstovavimas notaro biure bei Juridinių asmenų registre.


Kliento atliekami veiksmai :

 • steigiamos ŽŪB pajinių įnašų apmokėjimas;
 • iš anksto suderintu laiku atvykti į notaro biurą pasirašyti ŽŪB steigimo dokumentus.


ŽŪB steigimo procedūra užtrunka nuo 5 iki 7 dienų.


Papildomai teikiame šias paslaugos:

 • ŽŪB steigimo dokumentų parengimas ir išsamios ŽŪB steigimo procedūros instrukcijos pateikimas, jeigu Klientas nori steigti ŽŪB savarankiškai;
 • įdarbinimo dokumentų parengimas;
 • įregistravimas mokesčių mokėtojų registre;
 • įregistravimas PVM mokėtojų registre;
 • antspaudo pagaminimas.

Individualias įmones (IĮ)

Klientas turi pateikti šiuos duomenis:

 • steigiamos IĮ pavadinimas;
 • IĮ savininko duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
 • steigiamos IĮ vadovo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas), jei IĮ savininkas IĮ vadovu skiria kitą asmenį;
 • tikslus steigiamos IĮ buveinės adresas. Jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas, jei patalpų savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jei patalpos yra įkeistos bankui – banko sutikimas, jei IĮ buveinė bus registruojama steigėjui nuosavybės teise priklausančiose patalpose, savininko sutikimas nėra reikalingas;
 • informacija, kokia ūkine-komercine veikla užsiims IĮ.


Mūsų teikiamos paslaugos:

 • konsultacijos IĮ steigimo klausimais;
 • Kliento pageidaujamo pavadinimo rezervavimas Juridinių asmenų registre;
 • IĮ steigimo dokumentų parengimas;
 • atstovavimas notaro biure bei Juridinių asmenų registre;


Kliento atliekami veiksmai :

 • iš anksto suderintu laiku atvykti į notaro biurą pasirašyti IĮ steigimo dokumentus.


IĮ steigimo procedūra užtrunka nuo 7 iki 9 dienų.

 

Papildomai teikiame šias paslaugos:

 • įdarbinimo dokumentų parengimas;
 • įregistravimas mokesčių mokėtojų registre;
 • įregistravimas PVM mokėtojų registre;
 • antspaudo pagaminimas.

Asociacijas

Klientas turi pateikti šiuos duomenis:

 • steigiamos asociacijos pavadinimas (asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“, „bendruomenė“ ar kiti);
 • steigėjų  duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Tuo atveju, jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus duomenys, įstatai);
 • asociacijos vadovo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
 • tikslus steigiamos asociacijos buveinės adresas. Jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas, jei patalpų savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jei patalpos yra įkeistos bankui – banko sutikimas, jei asociacijos buveinė bus registruojama vienam iš steigėjų nuosavybės teise priklausančiose patalpose, savininko sutikimas nėra reikalingas;
 • informacija apie numatomus asociacijos valdymo organus.


Mūsų teikiamos paslaugos:

 • konsultacijos asociacijos steigimo klausimais;
 • Kliento pageidaujamo pavadinimo rezervavimas Juridinių asmenų registre;
 • asociacijos steigimo dokumentų parengimas;
 • atstovavimas notaro biure bei Juridinių asmenų registre;


Asociacijos steigimo procedūra užtrunka nuo 7 iki 10 dienų.

 

Papildomai teikiame šias paslaugos:

 • įdarbinimo dokumentų parengimas;
 • įregistravimas mokesčių mokėtojų registre;
 • antspaudo pagaminimas.

Viešąsias įstaigas (VšĮ)

Klientas turi pateikti šiuos duomenis:

 • steigiamos VšĮ pavadinimas;
 • steigėjų (dalininkų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Tuo atveju, jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus duomenys, įstatai);
 • steigiamos VšĮ direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
 • tikslus steigiamos VšĮ buveinės adresas. Jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas, jei patalpų savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jei patalpos yra įkeistos bankui – banko sutikimas, jei VšĮ buveinė bus registruojama vienam iš steigėjų nuosavybės teise priklausančiose patalpose, savininko sutikimas nėra reikalingas;
 • informacija apie numatomus asociacijos valdymo organus.


Mūsų teikiamos paslaugos:

 • konsultacijos VšĮ steigimo klausimais;
 • Kliento pageidaujamo pavadinimo rezervavimas Juridinių asmenų registre;
 • VšĮ steigimo dokumentų parengimas;
 • atstovavimas notaro biure bei Juridinių asmenų registre;


Kliento atliekami veiksmai :

 • iš anksto suderintu laiku atvykti į notaro biurą pasirašyti VšĮ steigimo dokumentus.


VšĮ steigimo procedūra užtrunka nuo 7 iki 9 dienų.

 

Papildomai teikiame šias paslaugos:

 • įdarbinimo dokumentų parengimas;
 • įregistravimas mokesčių mokėtojų registre;
 • antspaudo pagaminimas.

Labdaros ir paramos fondus

Klientas turi pateikti šiuos duomenis:

 • steigiamo labdaros ir paramos fondo pavadinimas;
 • steigėjų (dalininkų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Tuo atveju, jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus duomenys, įstatai);
 • steigiamo labdaros ir paramos fondo vadovo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
 • tikslus steigiamo labdaros ir paramos fondo buveinės adresas. Jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas, jei patalpų savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jei patalpos yra įkeistos bankui – banko sutikimas, jei labdaros ir paramos fondo buveinė bus registruojama vienam iš steigėjų nuosavybės teise priklausančiose patalpose, savininko sutikimas nėra reikalingas;
 • labdaros ir paramos fondo veiklos tikslai.


Mūsų teikiamos paslaugos:

 • konsultacijos labdaros ir paramos fondo steigimo klausimais;
 • Kliento pageidaujamo pavadinimo rezervavimas Juridinių asmenų registre;
 • labdaros ir paramos fondo steigimo dokumentų parengimas;
 • atstovavimas notaro biure bei Juridinių asmenų registre;


Labdaros ir paramos fondo steigimo procedūra užtrunka nuo 7 iki 9 dienų.

 

Papildomai teikiame šias paslaugos:

 • įdarbinimo dokumentų parengimas;
 • įregistravimas mokesčių mokėtojų registre;
 • antspaudo pagaminimas.

Tikrąsias ūkines bendrijas (TŪB)

Klientas turi pateikti šiuos duomenis:

 • steigiamos TŪB pavadinimas;
 • steigėjų (narių) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Tuo atveju, jei steigėjas (narys) yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus duomenys, įstatai);
 • tikslus TŪB buveinės adresas. Jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas, jei patalpų savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jei patalpos yra įkeistos bankui – banko sutikimas, jei labdaros ir paramos fondo buveinė bus registruojama vienam iš steigėjų nuosavybės teise priklausančiose patalpose, savininko sutikimas nėra reikalingas;
 • TŪB veiklos tikslai;
 • TŪB steigėjų (narių) įnašų dydžiai.


Mūsų teikiamos paslaugos:

 • konsultacijos TŪB steigimo klausimais;
 • Kliento pageidaujamo pavadinimo rezervavimas Juridinių asmenų registre;
 • TŪB steigimo dokumentų (jungtinės veiklos sutarties ir kitų dokumentų) parengimas;
 • atstovavimas notaro biure bei Juridinių asmenų registre;

TŪB steigimo procedūra užtrunka nuo 7 iki 9 dienų.

Komanditines ūkines bendrijas (KŪB)

Klientas turi pateikti šiuos duomenis:

 • steigiamos KŪB pavadinimas;
 • steigėjų (narių) ir komanditorių duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Tuo atveju, jei steigėjas (narys) ir/ar komanditorius yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus duomenys, įstatai);
 • tikslus KŪB buveinės adresas. Jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas, jei patalpų savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jei patalpos yra įkeistos bankui – banko sutikimas, jei labdaros ir paramos fondo buveinė bus registruojama vienam iš steigėjų nuosavybės teise priklausančiose patalpose, savininko sutikimas nėra reikalingas;
 • KŪB veiklos tikslai;
 • KŪB steigėjų (narių) ir komanditorių įnašų dydžiai.


Mūsų teikiamos paslaugos:

 • konsultacijos KŪB steigimo klausimais;
 • Kliento pageidaujamo pavadinimo rezervavimas Juridinių asmenų registre;
 • KŪB steigimo dokumentų (jungtinės veiklos sutarties ir kitų dokumentų) parengimas;
 • atstovavimas notaro biure bei Juridinių asmenų registre;

KŪB steigimo procedūra užtrunka nuo 7 iki 9 dienų.

Juridinių asmenų filialus ir atstovybes

Klientas turi pateikti šiuos duomenis:

 • steigėjo registravimo pažymėjimas (JAR elektroninis sertifikuotas išrašas), įstatai;
 • steigėjo duomenys (įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus ir / ar valdybos narių, atstovaujančių įmonę, vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
 • steigiamo filialo ar atstovybės pavadinimas;
 • steigiamo filialo ar atstovybės vadovo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
 • tikslus steigiamo filialo ar atstovybės buveinės adresas. Jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas, jei patalpų savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jei patalpos yra įkeistos bankui – banko sutikimas, jei labdaros ir paramos fondo buveinė bus registruojama vienam iš steigėjų nuosavybės teise priklausančiose patalpose, savininko sutikimas nėra reikalingas;
 • informacija apie numatomus filialo ar atstovybės valdymo organus.

Jei filialo ar atstovybės steigėjas yra užsienio juridinis asmuo, pateikiami šie duomenys:

 • išrašas, patvirtinantis, kad steigėjas įregistruotas užsienio valstybės juridinių asmenų registre;
 • steigėjo metinė finansinė atskaitomybė;
 • pateikti dokumentai turi būti patvirtinti notariškai ir pažyma Apostille.


Mūsų teikiamos paslaugos:

 • konsultacijos filialo ar atstovybės steigimo klausimais;
 • Kliento pageidaujamo pavadinimo rezervavimas Juridinių asmenų registre;
 • Filialo ar atstovybės steigimo dokumentų parengimas;
 • steigimo dokumentų suderinimas su notarais;
 • atstovavimas notaro biure bei Juridinių asmenų registre.


Kliento atliekami veiksmai :

 • iš anksto suderintu laiku atvykti į notaro biurą pasirašyti filialo ar atstovybės steigimo dokumentus.


Filialo ar atstovybės steigimo procedūra užtrunka nuo 7 iki 10 dienų.


Papildomai teikiame šias paslaugos:

 • įdarbinimo dokumentų parengimas;
 • įregistravimas mokesčių mokėtojų registre;
 • antspaudo pagaminimas.

Juridinių asmenų steigimo dokumentų keitimas

Profesionaliai konsultuojame įmonių duomenų keitimo klausimais bei atliekame reikalingus pakeitimus įmonių steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose ir kt.) keičiant įmonė:

 • buveinės adresą;
 • pavadinimą;
 • įstatinio kapitalo dydį;
 • valdymo struktūrą;
 • valdymo organų narius.

Juridinio asmens pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Pertvarkymo metu juridinis asmuo nėra likviduojamas, pasikeičia tik juridinio asmens teisinė forma.

Profesionaliai konsultuojame visais juridinių asmenų pertvarkymo klausimais, taip pat teikiame šias paslaugas:

 • surašome protokolus, sprendimus dėl juridinio asmens pertvarkymo bei rengiame kitus teisinius dokumentus;
 • rezervuojame naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimą Juridinių asmenų registre;
 • parengiame naują juridinio asmens steigimo dokumento redakciją;
 • tinkamai paskelbiame informaciją apie juridinio asmens pertvarkymą;
 • atstovaujame Registrų centre bei notarų biure.

Juridinio asmens vidaus dokumentai turi būti teisingai įforminti ir atitikti teisės aktų reikalavimus. Mūsų teisininkai teikia šias paslaugas:

 • konsultacijos juridinių asmenų valdymo struktūros keitimo klausimais;
 • juridinių asmenų akcininkų, dalininkų, narių ir  dalyvių susirinkimų organizavimas, darbotvarkių, sprendimų projektų rengimas;
 • protokolų, sprendimų surašymas, vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų, darbo sutarčių, visiškos materialinės atsakomybės sutarčių ir kitų teisinių dokumentų rengimas;
 • vertybinių popierių apskaitos dokumentų rengimas bei pildymas;
 • Juridinių asmenų teikiamų formų pildymas.

Kitos paslaugos

 • vertybinių popierių apskaitos dokumentų parengimas;
 • įdarbinimo dokumentų parengimas;
 • įregistravimas mokesčių mokėtojų registre;
 • įregistravimas PVM mokėtojų registre.

Sutarčių teisė

Sutartys yra sėkmingų šiuolaikinių verslo santykių pagrindas, tačiau tik tinkamai parengtos sutartys visiškai apsaugo asmenų interesus. Tuo tarpu nekvalifikuotai parengtos sutartys Jums gali sukeli daugybę problemų, tapti bylinėjimosi ar net bylų pralaimėjimo teismuose priežastimi.

Mūsų teisininkai, turintys didelę patirtį komercinių ir civilinių sutarčių rengimo srityje, teikia profesionalią pagalbą ir konsultacijas visais sutarčių teisės klausimais – nuo dalyvavimo derybose su kita šalimi, tipinių ar netipinių sutarčių parengimo, iki dalyvavimo sprendžiant tarp šalių kilusius ginčus bei atstovavimo šalių interesams teisminiuose procesuose.

Mūsų teisininkai teikia šias su sutartimis susijusias paslaugas:

 • įvairių tipinių (pavyzdinių) ar Jūsų individualius poreikius atitinkančių komercinių ir civilinių sutarčių (pirkimo-pardavimo, rangos, mainų, nuomos, panaudos, jungtinės veiklos, bendradarbiavimo, paskolos, paslaugų teikimo, bendradarbiavimo) rengimas;
 • konsultacijų sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo ar pripažinimo negaliojančiomis klausimais teikimas;
 • atstovavimas derybose dėl sutarčių sudarymo, vykdymo, keitimo bei nutraukimo;
 • Jūsų pateiktų sutarčių teisinio įvertinimo (teisinio audito) atlikimas;
 • prievolių įvykdymą užtikrinančių sutarčių (garantijos, laidavimo, hipotekos, įkeitimo ir kt.) rengimas;
 • Jūsų atstovavimas ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sutartinės atsakomybės taikymo bei kituose sutartiniuose ginčuose.

Darbo teisė

Kiekviena įmonė bei organizacija susiduria su darbuotojo ir darbdavio (darbo teisės) santykiais. Tai vieni iš sudėtingiausių ir svarbiausių santykių, užtikrinančių produktyvų darbą, darbo kultūrą ir tinkamą darbuotojų motyvaciją, todėl tik tiksliai ir teisiškai tvarkingai parengti darbo santykius įforminantys dokumentai padės apsaugoti tiek darbuotojo, tiek darbdavio interesus.

Mūsų teisininkai pasiruošę suteikti Jums teisinę pagalbą ir atsakyti į visus Jums kilusius klausimus kolektyvinių bei individualių darbo teisinių santykių srityje.

Teikiame šias darbo teisės paslaugas:

 • konsultacijų darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo, nutraukimo, grąžinimo į darbą, darbo ir poilsio laiko, apmokėjimo už darbą, darbuotojo bei darbdavio atsakomybės, darbo bei kolektyvinių sutarčių vykdymo ir kitais darbo teisės klausimais teikimas;
 • darbo, kolektyvinių, materialinės atsakomybės sutarčių, darbuotojų konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimų, darbuotojų pareiginių nuostatų, kitų įmonės vidinių dokumentų rengimas;
 • darbo santykius reglamentuojančių dokumentų (darbo sutarčių, materialinės atsakomybės sutarčių, konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimų, susitarimų dėl darbo sutarties nutraukimo, kitų darbuotojo ir darbdavio susitarimų) teisinio įvertinimo (teisinio audito) atlikimas;
 • susitarimų tarp darbdavio ir darbuotojo rengimas;
 • kliento atstovavimas darbo ginčuose ikiteisminėse darbo ginčų nagrinėjimo institucijose;
 • kliento atstovavimas valstybinėse bei savivaldybių institucijose;
 • leidimų įdarbinti užsieniečius gavimas;
 • kitų su darbo teise susijusių paslaugų teikimas.

Nekilnojamojo turto teisė

Nekilnojamojo turto teisė apima visus su nekilnojamuoju turtu susijusius sandorius, žemės naudojimą, teritorijų planavimą, statybą ir panašias sritis reguliuojančius teisės aktus.

Nekilnojamojo turto teisė neatsiejamai susijusi su teritorijų planavimo procedūromis ir dokumentais.

Atsižvelgdami į Jūsų poreikius, mūsų teisininkai suteiks Jums pagalbą visais su nekilnojamojo turto teise bei teritorijų planavimu susijusiais klausimais. Mes išaiškinsime Jūsų pasirinkimo galimybes, įvertinsime rizikas, o spręsdami ginčus ieškosime Jums palankiausių sprendimų.

Teikiame šias su nekilnojamojo turto teise susijusias paslaugas:

 • žemės ir statinių preliminariųjų ir pagrindinių pirkimo-pardavimo sutarčių rengimas;
 • nekilnojamojo turto nuomos, subnuomos, panaudos, valdymo, projektavimo rangos ir kitų sutarčių rengimas;
 • sandorių, nustatančių nekilnojamojo turto daiktinius suvaržymus (servitutą, hipoteką, ilgalaikę nuoma, uzufruktą, įkeitimą) rengimas;
 • nekilnojamojo turto sutarčių teisinio įvertinimo (teisinio audito) atlikimas;
 • nekilnojamojo turto, daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą ir juridinius faktus registravimas atitinkamuose valstybės registruose;
 • konsultacijų teritorijų planavimo (detaliųjų, specialiųjų planų rengimo) klausimais teikimas;
 • kliento interesų atstovavimas šalių derybose dėl sutarčių sudarymo, taip pat teritorijų planavimo, projektų derinimo procedūrų metu valstybinėse ir savivaldybių institucijose bei santykiuose su kitais asmenimis;
 • kliento atstovavimas sprendžiant teisinius ginčus, susijusius su teritorijų planavimu, nekilnojamojo turto pirkimu – pardavimu, nuoma ir kt.
 • kitų su nekilnojamojo turto teise susijusių paslaugų teikimas.

Ginčų sprendimas

Taikus šalių susitarimas yra geriausias ginčų sprendimo būdas, tačiau jis ne visada yra įmanomas. Kartais tik teisminio bylinėjimosi būdu galima užtikrinti, kad būtų apgintos klientų teisės bei jų pažeisti interesai. Klientų teises ir interesus giname išnaudodami visas teisėtas gynybos priemones tiek ikiteisminiame ginčų nagrinėjimo etape, tiek visose teisminėse instancijose.

Mūsų teisininkai, sukaupę didelę patirtį teisinių ginčų sprendimo srityje, teikia šias paslaugas:

 • fizinių ir juridinių asmenų teisių ir interesų gynyba;
 • konsultacijų dėl tinkamo ginčų sprendimo būdo (derybų, taikinimo procedūrų, teisminio bylinėjimosi ir kt.) parinkimo teikimas;
 • procesinių dokumentų (ieškinių, priešieškinių, dublikų, triplikų, atskirųjų, apeliacinių ir kasacinių skundų, bei atsiliepimų į juos ir kt.) rengimas;
 • atstovavimas santykiuose su įmonėmis ir organizacijomis;
 • atstovavimas ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose bei santykiuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis;
 • atstovavimas visų instancijų teismuose bei vykdymo procese;
 • tarpininkavimas su antstoliais bei notarais;
 • kitų su ginčų sprendimu susijusių paslaugų teikimas.